Patrol Time
[Table 7.6]

 

State

Does your state have a written, formal marine law enforcement policy, operational procedure or executive order on on-water patrol time as a safety factor?

Does your state have a written, formal marine law enforcement policy, operational procedure or executive order on working a percentage of time on night patrol?

Alabama

Yes 

No 

Alaska

No 

No 

American Samoa

Yes 

Yes 

Arizona

No 

No 

Arkansas

No 

No 

Australia

 

 

British Columbia

 

 

California

No 

No 

Colorado

No 

No 

Connecticut

No 

No 

Delaware

No 

No 

District of Columbia

No 

No 

Florida

No 

No 

Georgia

No 

No 

Guam

No 

No 

Hawaii

Yes 

No 

Idaho

No 

No 

Illinois

No 

No 

Indiana

No 

No 

Iowa

No 

No 

Kansas

No 

No 

Kentucky

No 

No 

Louisiana

No 

No 

Maine

No 

No 

Manitoba (Canada)

 

 

Maryland

Yes 

No 

Massachusetts

No 

No 

Michigan

No 

No 

Minnesota

 

 

Mississippi

No 

No 

Missouri

No 

No 

Montana

No 

No 

Nebraska

No 

No 

Nevada

 

 

New Hampshire

Yes 

No 

New Jersey

No 

No 

New Mexico

No 

No 

New York

No 

No 

North Carolina

No 

No 

North Dakota

 

No 

Northern Mariana Islands

No 

No 

Ohio

Yes 

No 

Oklahoma

No 

No 

Ontario (Canada)

 

 

Oregon

Yes 

No 

Pennsylvania

No 

No 

Puerto Rico

Yes 

Yes 

Quebec (Canada)

 

 

Rhode Island

No 

No 

South Carolina

No 

No 

South Dakota

No 

No 

Tennessee

No 

No 

Texas

No 

No 

Utah

No 

No 

Vermont

Yes 

Yes 

Virgin Islands

 

 

Virginia

No 

No 

Washington

No 

No 

West Virginia

No 

No 

Wisconsin

No 

Yes 

Wyoming

No 

No